Chào mừng các bạn đến với Website Trường THCS Ngô Gia Tự
Tra Từ Điển
Thư Viện Violet
Thống kê truy cập
  • Online : 5
  • Hôm nay : 218
  • Hôm qua : 285
  • Tuần này : 1936
  • Tháng này : 5782
  • Tổng Cộng : 1248025
Cán Bộ Giáo Viên

- Kết quả GVDG cấp trường 2011-2012

PHÒNG GD ĐT KRÔNG BÚK

TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ 

  
 

Số: 56/QĐ - NGT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

  
 

                   Cư pơng, ngày 09 tháng 12 năm 2011 

 

QUYẾT ĐỊNH

“Về việc công nhận Giáo viên dạy giỏi cấp trường và khen thưởng Giáo viên có thành tích cao trong Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2011 - 2012”

  

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ

 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT – BGD ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng;

Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT - BGD ĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và Giáo dục Thường xuyên;

Căn cứ Hướng dẫn số 267/ HD PGD ĐT ngày 23/9/2011 của phòng Giáo dục và Đào tạo Krông Buk về việc Hướng dẫn Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2011 – 2012;

Căn cứ Kế hoạch số 21/KH NGT ngày 08 tháng 10 năm 2011 của trường trung học cơ sở Ngô Gia Tự về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2011-2012;

Căn cứ kết quả Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2011-2012 và Biên bản họp Hội đồng sư phạm trường trung học cơ sở Ngô Gia Tự ngày 08/12/2011;

Xét đề nghị của Bộ phận chuyên môn,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Nay công nhận 17 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường và khen thưởng 9 giáo viên có thành tích cao trong Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2011-2012 gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo:

Điều 2. Tiền thưởng giáo viên dạy giỏi cấp trường đạt thành tích cao trong Hội thi giáo viên dạy giỏi năm học 2011-2012 như sau:

- 01 giải nhất:                        150 000 đồng.

- 01 giải nhì:                          120 000 đồng.

- 01 giải ba:                           100 000 đồng.

- 06 giải khuyến khích:       50 000 đồng/giải.

Mỗi giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường 01 Giấy chứng nhận đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường.

Điều 3. Các ông (bà) có tên ở Điều 1 và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký.

   Nơi nhận:                                                                     HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 3;

- Lưu VT NT.

 

DANH SÁCH

CÔNG NHẬN GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG VÀ KHEN THƯỞNG CÁ NHÂN ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TRONG HỘI THI

NĂM HỌC 2011 - 2012

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 56/QĐ NGT, ngày 09/12/2011 Về việc công nhận Giáo viên dạy giỏi cấp trường và khen thưởng Giáo viên có thành tích cao trong Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2011 - 2012)

  

 

TT

Họ và tên

KQ

SKKN

KQ

K. Tra năng lực

Điểm thực hành vòng 1

Điểm thực hành vòng 2

Tổng điểm

Xếp loại

Vị thứ

Giải

1

Nguyễn Văn Hướng

9.3

9.3

19.0

19.0

56.6

Giỏi

1

Nhất

2

Phạm Văn Thanh

8.1

8.3

18.0

18.5

52.9

Giỏi

2

Nhì

3

Nguyễn T. Thu Hiền

8.8

8.0

18.0

18.0

52.8

Giỏi

3

Ba

4

Phạm Văn Hùng

7.8

9.5

17.0

18.0

52.3

Giỏi

4

KK

5

Vũ Thị Thuận

8.4

8.3

17.5

18.0

52.2

Giỏi

5

KK

6

H Leo Mlô

8.0

9.5

17.0

17.5

52.0

Giỏi

6

KK

7

Hồ Thị Huyền

7.9

8.0

18.5

17.5

51.9

Giỏi

7

KK

8

Phạm Ngọc Truyền

8.6

9.5

17.0

16.5

51.6

Giỏi

8

KK

9

Chu Văn Phong

7.6

8.0

18.0

18.0

51.6

Giỏi

8

KK

10

H Ben Niê

7.5

9.5

18.0

16.5

51.5

Giỏi

9

 

11

Lê Thành Đồng

6.9

9.0

17.5

18.0

51.4

Giỏi

10

 

12

Đào Hữu Quyết

9.1

9.3

17.0

16.0

51.4

Giỏi

10

 

13

Hoàng Thị Nhung

7.5

8.5

17.5

17.5

51.0

Giỏi

11

 

14

Nguyễn Thị Liên

7.3

8.0

17.0

18.0

50.3

Giỏi

12

 

15

Hoàng Anh Tuấn

7.6

8.0

17.0

17.5

50.1

Giỏi

13

 

16

Hoàng Xuân Thái

6.4

8.0

17.0

18.5

49.9

Giỏi

14

 

17

Nguyễn Thị Hằng

9.1

8.0

15.0

17.0

49.1

Giỏi

15

 

 

(Mỗi cá nhân kèm theo một Giấy chứng nhận đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường)                                                                                                       

 

Tin Liên Quan:

Bản quyền thuộc về: Trường THCS Ngô Gia Tự. Địa chỉ: Xã Cưpơng, Huyện KrôngBuk, Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: (0500) 3.576 105 - Email: phuongthanhkrb@gmail.com

Thiết kế và Phát triển bởi: ECT Technical - ĐT: 0902 741 768 - Trung tâm DVKT Tin Học - Điện tử VT ECT.